Död mans hand

Död mans hand

Den 2 augusti 1876, platsen var Deadwood i South Dakota. Wild Bill Hickok blir skjuten i ryggen när han sitter vid pokerbordet med par i ess och åttor ”Död mans hand”.
Men koralldjuret död mans hand är något helt annat. Namnet kommer troligen av att den just liknar en uppsvullen hand från en död man, särskilt den vita varianten av djuret.

Död mans hand är en säregen typ i stort sällskap
Koralldjur tillhör gruppen nässeldjur dvs de har nässelceller. I gruppen nässeldjur ingår förutom koralldjuren (t.ex. stor piprensare och cylinderros) även hydrozoerna (t.ex. taggpolyp) och maneterna (t.ex. röd brännmanet). Gruppen nässeldjur består av ca 270 arter i Sverige och ca 9 000 arter i hela världen.

Vad är då nässeldjur?
Trots att nässeldjuren ser så olika ut har de vissa gemensamma drag som skiljer dem från andra djurgrupper. En specialitet, som har gett djurgruppen dess namn, är nässelceller. Som vid beröring avfyrar en hullingförsedd tråd som är förbunden med en giftblåsa.
    Djuren använder sina nässelceller när de fångar sin föda. Stora nässeldjur, som maneter och havsanemoner, är rovdjur som kan bedöva stora byten – t.ex. fiskar och eremitkräftor. Den viktigaste födan för många nässeldjur är dock små organismer som svävar i vattnet.
    Nässelcellerna används även till försvar. De flesta nässeldjurs nässelceller är dock för klena för att människor skall känna dem, men några djur bränns så det känns även på oss, t.ex. röd brännmanet. Några arter kan vara mycket giftiga. Portugisisk örlogsman, som finns i de varmare delarna av Atlanten, kan ge mycket smärtsamma brännskador.

Finns det koralldjur i svenska vatten?
När man hör ordet korall tänker man lätt på varma vatten och korallrev med tropiska fiskar. Men även utmed våra kuster är det vanligt med koralldjur och till och med korallrev finns i Kosterrännan utanför norra Bohuslän! Här är det ögonkorallen som bildar rev och det på ganska djupt vatten, under 85 m. Ungefär 70 olika arter av koralldjur finns i svenska vatten.

Åter till död mans hand
Denna tillhör de åttastråliga koralldjuren. Dessa koralldjur lever i kolonier dvs en död mans hand är flera djur som lever tillsammans. Till de åttastråliga koralldjuren hör även bl.a. stor piprensare och sjöpennan. Gruppen känns igen på att de har åtta tentakler runt munnen. Tentaklerna sitter i en krets runt kanten och har små grenar. När djuren har sina tentakler ute för att fånga mat så ser död mans hand luddig ut. Maten fördelas sedan till alla individer genom ett kanalsystem inne i kolonin

Vill gärna leva i områden med strömmande vatten
Då de lever av små partiklar som de filtrerar i från vattnet vill de leva i områden med god vattenomsättning. Gärna ställen med strömmar. I våra vatten finns den på 8-10 meters djup ner till 700 meter. Vanligast på 15-25 meter och det har gett namn till ”död mans hand bältet ” på svenska västkusten. I Norska vatten finns de ibland grundare kanske på 2-3 meters men då på skuggiga klippor där de inte konkurrerar med de stora algerna. I Sverige har vi dem längst västkusten ner till Öresund. De kan bli c:a 20 cm höga och den vita varianten lever vanligen djupare än den orangefärgade.

Hur bildas då dessa kolonier?
Under vinter halvåret släpper kolonierna ut ägg och spermier i vattnet där sedan befruktningen sker. Det blir en liten larv som simmar fritt i vattnet. Denna lilla larv fäster sig på ett hårt underlag med bra förhållanden för en död mans hand koloni. Larven blir till en polyp som sedan delar sig och så småningom blir till en hel koloni av polyper.

 

Latinskt namn: Alcyonium digitatum
Engelskt namn: Dead man’s fingers
Annat svenskt namn: Fingerkorall, bergpattar, läderkorall.